จดโดเมน วันนี้ เพียง 450 บาทต่อปี ติดต่อสายด่วน : 089-067-2333,

รับ จดทะเบียนโดเมน สำหรับคนไทย

:: Home | Make Order | Prices | Transfer Domain | Renewal Domain | Edit Details/DNS | Edit URL FW/Mail FW ::
จดโดเมน
จดโดเมน วันนี้เพียง 450 บาทต่อปี ฟรี ของแถมมากมาย สามารถ จดโดเมน ไ้ด้ตลอด 24 ชั่วโมง
     การย้ายมาอยู่กับเรานั้น ท่านต้องแก้ไข Admin contact กับ Technical Contact ของโดเมนท่านให้เป็น root@thaiename.com เสียก่อนครับ เพื่อความรวดเร็วในการ โอนย้าย หากโอนเสร็จ ท่านสามารถเปลี่ยนกลับเป็นตามเดิมได้จาก พาเนลของเราครับ บริการนี้สำำหรับ .com .net .org .biz .info เท่านั้น
      อนึ่ง โดเมนที่จะย้ายมานั้น จะต้องมี อายุเหลืออยู่อย่างน้อย 10 วันครับ หากโอนมาก่อนหมดอายุ เวลาที่เหลือจะถูกบวกให้อัตโนมัติครับ

Domain Tranfer

Step1 : Enter Domain Name
www.
* Domain names may contain alphabetical, numerical or dash (-) characters only.

:: Home | Free Hosting | Promotion Hosting | Payment Confirm | Whois | FAQ | Contact Us | Site References ::