จดโดเมน วันนี้ เพียง 450 บาทต่อปี ติดต่อสายด่วน : 089-067-2333,

รับ จดทะเบียนโดเมน สำหรับคนไทย

:: Home | Make Order | Prices | Transfer Domain | Renewal Domain | Edit Details/DNS | Edit URL FW/Mail FW ::
จดโดเมน
จดโดเมน วันนี้เพียง 450 บาทต่อปี ฟรี ของแถมมากมาย สามารถ จดโดเมน ไ้ด้ตลอด 24 ชั่วโมง

Step 1 / 4
Select Domain Name Search and Register

Step1 : โปรใส่ื่ชื่อเื่พื่อ จดโดเมน
www.
* Domain names may contain alphabetical, numerical or dash (-) characters only.

.com .net .org .biz .info
.tv .name .cc .in  
.co.th .in.th .or.th .ac.th .net.th

Free Optional บริการเสริม ฟรี
- จดโดเมน เสร็จ Free Domain Forwarding ฟรี โดเมน ฟอร์เวิร์ด เพื่อส่ง โดเมนเนม ไปยัง โฮสฟรี อื่นๆ
- จดโดเมน เสร็จ Free Unlimited Email forwarding ฟรี อีเมล์ ฟอร์เวิร์ด เพื่อส่งต่อ เมล์ไปยัง ฟรี email อื่นๆ
- จดโดเมน เสร็จ DNS create ฟรี โดเมนเนม เซอร์เวอร์
- จดโดเมน เสร็จ Domain Lock ฟรี โดเมน ล๊อก ป้องกันการ ขโมย โดเมนเนม ด้วยการทรานเฟอร์
- จดโดเมน เสร็จ 24/7 REALTIME whois info changes/DNS Modifications

:: Home | Free Hosting | Promotion Hosting | Payment Confirm | Whois | FAQ | Contact Us | Site References ::