จดโดเมน วันนี้ เพียง 450 บาทต่อปี ติดต่อสายด่วน : 089-067-2333,

รับ จดทะเบียนโดเมน สำหรับคนไทย

:: Home | Make Order | Prices | Transfer Domain | Renewal Domain | Edit Details/DNS | Edit URL FW/Mail FW ::


ยืนยัน การชำระเงิน ของท่าน ได้ที่นี่

ชื่อ โดเมน*
ชื่อ - นามสกุล *
อีเมลล์*
เบอร์ โทรศัพท์ *
ธนาคาร*
สาขา *
จำนวนเงิน * Baht
วันที่โอน *
ภาพสแกน สลิป (ถ้ามี)
 

:: Home | Free Hosting | Promotion Hosting | Payment Confirm | Whois | FAQ | Contact Us | Site References ::